Comparative Feautures Table
 
الوحدات الاساسية
قاعدة البيانات
عدد المستخدمين
عدد الشركات
عدد السنوات المالية
تخصيص حقول اضافية
الاستاذ العام
شجرة الحسابات المجزئة
دفتر النقدية
العملاء
عروض الاسعار
الفواتير
الموردين
طلبات الشراء
مواد المخزون المجزئة
ادخال التكاليف المخصصة
تتبع المشاريع ومراكز التكلفة
كاتب التقارير
تخصيص الادوات
شبكة التسعير
(شبكة الخصومات والخصم على حجم المبيعات)
ادارة العلاقات
الوحدات الاضافية
المخزون
متعدد العملات
ادارة الاستاذ العام
مركز المعلومات التجارية
الوصولات
الفوترة بناء على الوقت
نقاط البيع
ادارة النقدية
ادارة البنوك
تتبع الرقم التسلسلي
تعدد المخازن والمستودعات
تكليف العمل
فاتورة تصنيع المواد
التصنيع
النقال
تتبع الشحنة
الاصول الثابتة
الرواتب
ادارة العلاقات المتقدمة
شبكة التسعير
(شبكة الخصومات والخصم على حجم
المبيعات )
دمج حسابات العملاء
ادارة المخاطر الائتمانية
الفوترة الدورية
الاعمال الالكترونية والفوترة الالكترونية
محاسبة الفروع
التنبيهات المعلوماتية
نقاط بيع التجزئة
المشتريات
المشتريات المتقدمة
فوترة البلديات
ادارة القسائم
ادارة التوصيل
My Business
Online

 
Online
1-5
1-10
غير محدود
نعم
نعم
لا
غير محدود
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
لا
لا
لا
نعم

لا

لا
 
نعم**
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
نعم
لا
لا
لا
لا

لا

لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
My Business

 
MS SQL Express
فردي
غير محدود
غير محدود
نعم
لا
لا
غير محدود
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
لا
لا
لا
نعم

لا

لا
 
نعم**
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا

لا

لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
Xpress
Start-Up
 
Pervasive
فردي
فردي
2***
نعم
نعم
لا
30
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
لا
نعم
لا
نعم

لا

لا
 
نعم
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
نعم* °
نعم°
لا

لا

لا
لا
لا
نعم*
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
Xpress

 
Pervasive
1 - 3
غير محدود
2***
نعم
نعم
لا
30
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
لا
نعم
لا
نعم

لا

لا
 
نعم
لا
نعم*
نعم*
لا
لا
نعم*
لا
نعم* °°
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
نعم* °
نعم°
لا

لا

لا
لا
لا
نعم*
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
Partner

 
Pervasive
1 - 20
غير محدود
2***
نعم
نعم
لا
30
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

لا
 
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم* °°
نعم*
نعم*
لا
نعم*
لا
لا
لا
نعم* °
نعم°
لا

لا

لا
لا
لا
نعم*
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
Evolution
 
 
MS SQL
1-5
غير محدود
5
نعم
نعم
لا
غير محدود
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم*

نعم
 
نعم
نعم*
لا
نعم*
لا
لا
نعم*
نعم*
نعم* °°
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم* °
نعم°
نعم* °

نعم*

نعم
نعم*
نعم*
لا
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
لا
نعم*
نعم*
نعم*
Evolution
Premium
 
MS SQL
1 - 1000
غير محدود
5
نعم
نعم
نعم
غير محدود
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم*

نعم
 
نعم
نعم*
لا
نعم*
لا
لا
نعم*
نعم*
نعم* °°
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم* °
نعم°
نعم* °

نعم*

نعم
نعم*
نعم*
لا
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*
نعم*